info@gumusadvocatuur.nl

085 - 064 77 70

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo

Gümüs Advocatuur

Aansprakelijkheidsrecht

Rechtsgebied

Het aansprakelijkheidsrecht omvat regels met betrekking tot de vergoeding van schade. Er zijn twee soorten aansprakelijkheden: de contractuele aansprakelijkheid en de wettelijke aansprakelijkheid.

Voor de contractuele aansprakelijkheid is de gesloten overeenkomst tussen partijen leidend voor de vraag of sprake is van een aansprakelijkheid van één van de betrokken partijen. Voor de wettelijke aansprakelijkheid is van belang om te onderzoeken of sprake is van een wettelijk grondslag, bijvoorbeeld een toerekenbaar onrechtmatige daad.

Het uitgangspunt is dat iedereen in principe zijn eigen schade moet dragen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of tenzij de wet anders bepaald.

Lijdt u schade ten gevolge van een contractuele aansprakelijkheid, verkeersongeval, bedrijfsongeval; of heeft u schade door een dier of door een sport en spel? Dan kunnen wij u helpen bij de aansprakelijkstelling van deze partij.

Het kan ook voorkomen dat u zelf aansprakelijk bent gesteld. U kunt dan te maken krijgen met allerlei vragen als: ben ik wel aansprakelijk; was is de schadeomvang; ben ik gehouden om schade te vergoeden? Ook in geval u zelf aansprakelijk wordt gesteld bieden wij rechtshulp aan.

Gümüs advocatuur heeft ruime ervaring in het aansprakelijkheidsrecht. Heeft vragen over een schade? Heeft u schade geleden door een ander of wordt u zelf aansprakelijk gesteld door een ander? Wij informeren u graag over uw rechten.