info@gumusadvocatuur.nl

085 - 064 77 70

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo

Gümüs Advocatuur

Algemeen praktijk

Rechtsgebied

Onder de algemene praktijk vallen onder andere de rechtsgebieden burgerlijk recht, bestuursrecht en strafrecht.

Het burgerlijk recht, ook wel bekend als civiel recht of privaatrecht, is een breed rechtsgebied. Het burgerlijk recht regelt onderlinge verhoudingen tussen personen (natuurlijke personen en rechtspersonen). Het burgerlijk recht is in veel verschillende wetten geregeld en bevat regels over veel verschillende onderwerpen.

 

Het verbintenissenrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Het omvat onder andere het contractenrecht (overeenkomsten), het aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad), het consumentenrecht en/of bijvoorbeeld de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking. Dagelijks worden er overeenkomsten gesloten, denk bijvoorbeeld aan een koopovereenkomst, algemene voorwaarden, overeenkomst van opdracht, samenwerkingsovereenkomst, zorgovereenkomst, geldleningsovereenkomst of arbeidsovereenkomst. Dit kunnen overeenkomsten tussen particulieren of bedrijven onderling zijn, maar natuurlijk ook particulieren met bedrijven. Voor een sterke rechtspositie is het belangrijk dat de afspraken goed op papier staan. Wij kunnen u daarbij helpen. Samen met u kunnen wij uw rechtspositie inschatten en u met raad bijstaan.

 

Wij hebben veel ervaring in het opstellen, actualiseren, beoordelen, uitleggen, vernietigen, ontbinden en uitvoering vorderen van overeenkomsten. Of het nu gaat om een koopovereenkomst, een huurovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst (of een beëindiging daarvan), een geldleningsovereenkomst of welk overeenkomst dan ook; wij hebben de benodigde kennis om u terzijde te staan.

Het bestuursrecht regelt de werk- en handelswijzen van bestuursorganen in het vervullen van hun bestuurlijke taken in relatie tot natuurlijke personen en rechtspersonen. Het bestuursrecht beschrijft daarbij de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van beslissingen en/of besluiten, maar ook de bestuurlijke procedures die de burgers ter beschikking staan, zoals bezwaar en beroep.

 

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe een besluit moet worden voorbereid, hoe het moet worden bekendgemaakt en binnen welke termijn een besluit genomen moet worden.

 

Bent u het niet eens met de inhoud van een besluit? Wij staan klaar om u bij te staan in uw zaak. Daarbij is het van belang dat u ons in een zo vroeg mogelijk stadium betrekt bij uw zaak, immers de bezwaar- of beroepstermijn is in de regel zes weken.

Is jouw situatie iets anders dan de hierboven omschreven rechtsgebieden en omstandigheden? Neem dan vrijblijvend contact op met het kantoor om de mogelijkheden te bespreken.