info@gumusadvocatuur.nl

085 - 064 77 70

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo

Gümüs Advocatuur

Arbeidsrecht

Of u nu werkgever of werknemer bent, er bestaat een reële kans dat u een keer te maken krijgt met een arbeidsgeschil. Er kan onenigheid ontstaan over de hoogte van uw salaris of over de arbeidsvoorwaarden. Ook kan er verschil van inzicht zijn bij een betalingsverplichting bij (ziekte-) verzuim en re-integratie. Heeft u te maken met een ontslag, dan is de vraag of er opgezegd kan worden zo ja wanneer er kan worden opgezegd. Welke termijnen gelden dan? Verder kan voorkomen dat u betrokken bent bij een bedrijfsongeval en vraagt u zich af of sprake kan zijn van werkgeversaansprakelijkheid. Allemaal vragen waar u als werkgever of werknemer mee te maken kunt krijgen.

Rechtsgebied

Bij arbeidsrecht wordt al snel gedacht aan ontslag. Uiteraard gaan veel arbeidsrechtzaken over ontslag, maar het arbeidsrecht is omvangrijker. Het omvat onder meer de volgende onderwerpen:

  • Is het onder uitkomen van de concurrentie- en relatiebeding mogelijk?
  • Kan nakoming worden gevorderd van de concurrentie- en relatiebeding als deze niet wordt nageleefd?
  • Wanneer kan en mag loonstop of loonopschorting toegepast worden?
  • Welke rechten en plichten heeft een zieke werknemer?
  • Mag een zieke werknemer op vakantie?
  • Welke voorwaarden zijn van toepassing ontslag (op staande voet), ontbinding, opzegging of beëindiging met wederzijdse goedvinden van de arbeidsovereenkomst?
  • Is de hoogte van de transitievergoeding juist berekend?
  • Onder welke omstandigheden is sprake van werkgever-/werknemersaansprakelijkheid? Op wie kan de schade verhaald worden?

De wet- en regelgeving omtrent arbeidsrecht en ontslag is erg ingewikkeld, omdat de belangen in het arbeidsrecht vaak groot zijn. Wij weten hoe gevoelig, complex en dynamisch het arbeidsrecht is. Voor zowel de werknemer als werkgever staan grote belangen op het spel. Om die reden is het belangrijk dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium tot een advocaat wendt en nog geen definitieve stappen zet voordat u zich goed heeft laten voorlichten.

Gümüs Advocatuur heeft ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht. Wij bieden u praktische oplossingen, waarbij een procedure bij mogelijk, maar niet altijd noodzakelijk is. Wij adviseren en begeleiden zowel werkgevers als werknemers. Uiteraard wegen wij de financiële en emotionele facetten goed tegen elkaar af bij onze dienstverlening en gaan voor het optimale resultaat.