info@gumusadvocatuur.nl

085 - 064 77 70

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo

Over Ons 

Mr. H. Gümüs

Mr. H. (Hatice) Gümüs is in 2016 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met als specialisme burgerlijk- en ondernemingsrecht. Na het afronden van haar studie is zij enige tijd werkzaam geweest als adviseur, waarna ze in 2018 is gestart met haar eigen advocatenkantoor.  

 

In de loop van de jaren heeft ze ruime ervaring opgedaan op talloze rechtsgebieden, onder meer met betrekking op arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Voor particulieren en ondernemers staat ze cliënten ook op het gebied van letselschade, sociale zekerheidsrecht en personen- en familierecht bij.

 

Mr. H. Gümüs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemeen praktijk (bestuursrecht en burgerlijkrecht);

  • Arbeidsrecht;

  • Personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, ouderschap en erkenning).

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Klachtenregeling

Gümüs Advocatuur

Het kantoor beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het kantoor maakt gebruik van een aansprakelijkheidsbeperkubg zoals opgenomen in de algemene voorwaarden.

Naast deskundigheid en inzet van de advocate is ook een duidelijke kantoororganisatie nodig om te zorgen dat zaken efficient verlopen. Wij stellen ons graag aan u voor wat wij voor u kunnen betekenen als kantoor.

Rechtsgebiedenregister

Het kantoor

Gümüs advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht welk geheel en uitsluitend voor rekening en risico van mr. H. Gümüs wordt gedreven. Het kantoor is in het handelsregister van de Kamer van Koophalndel ingeschreven onder het nummer: 72177402.

 

Er is geen sprake van samenwerkingsverbanden of andere vormen van formele samenwerking met derden. 

 

Het kantoor heeft oog voor de menselijke maat, is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Wij combineren professionaliteit met flexibiliteit en informele omgangsvormen. Onze missie is hoogwaardige rechtshulp tegen betaalbare prijzen waarbij klantgerichtheid voorop staat. 

Zaakwaarneming

De insteek is dat alle zaken worden behandeld door de advocate. In geval van vakantie of langdurige afwezigheid wordt zorggedragen voor goede vervanging.  Hiertoe zijn met een aantal advocaten waarnemingsafspraken gemaakt. Vaste waarnemer van de advocate zijn de advocaten verbonden aan YSE Advocatuur. Bij calamiteiten zijn er waarnemingsafsraken tussen beide kantoren gemaakt. In geval van waarneming wordt u hierover vooraf geinformeerd. Zo weet  wie uw zaak zal waarnemen en hoe u de waarnemer kan bereiken. 

Het kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden.

Stichting derdengelden

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor beschikt over een klachtenregeling. De regeling behelst een interne klachtenprocedure en een externe klachtenprocedure. Klik hier voor onze klachtenregeling.

Laat ons u helpen!

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren. Indien u wenst kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.