info@gumusadvocatuur.nl

085 - 064 77 70

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo

Gümüs Advocatuur

Personen- & familierecht

Het personen- en familierecht is onderdeel van het burgerlijk recht, dat zich bezighoudt met familiaire zaken, zoals scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk. Het personen- en familierecht is een zeer breed rechtsgebied. Het betreft niet alleen het echtscheidingsrecht. Ook voor (echt)scheiding gerelateerde zaken als gezag, omgang, vaststelling of wijziging van alimentatie, boedelverdeling, pensioenverevening en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden kunt u bij ons terecht. Gümüs advocatuur houdt zich dagelijks bezig met het personen- en familierecht.

Rechtsgebied

Veranderingen in de persoonlijke- en/of familiesfeer brengen veel zaken met zich mee die geregeld moeten worden, met name bij een scheiding waarbij minderjarige kinderen in het spel zijn en als sprake is van gezamenlijke bezittingen. Het verbreken van de relatie is al pijnlijk genoeg zonder dat er onenigheid bestaat over geld en/of kinderen. Wij kunnen u terzijde staan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Bij ons advies en begeleiding kijken wij naar uw kansen en mogelijke obstakels. Op basis daarvan bepalen wij samen met u de juiste juridische aanpak en de te ondernemen stappen.

Wilt u scheiden van uw partner of wenst u de samenleving te verbreken? Wilt u omgang met uw kinderen of wilt u een bestaande omgangsregeling wijzigen? Wilt u uw kind erkennen of wilt u uw naam wijzigen? Wenst u alimentatie te vorderen of het vastgesteld alimentatie wijzigen? Voor al deze vragen en al uw overige vragen op het gebied van het personen- en familierecht kunt u bij ons terecht.

Samengevat kan Gümüs advocatuur u bijstaan bij:

  • een verbreking van de relatie (eenzijdige en gezamenlijke echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, beëindiging samenleving);
  • vragen over huwelijksvermogensrecht, boedelscheiding, pensioenverevening en (afwikkelen) huwelijksvoorwaarden;
  • vragen over een (her)berekening van de kinder- en partneralimentatie;
  • vragen over het wijzigingen/vaststellen van een omgangsregeling en zorgregeling;
  • vragen over het ouderlijk gezag, voogdij, adoptie;
  • het opstellen of het herzien van een ouderschapsplan;
  • erkenning of ontkenning vaderschap;
  • vragen over naamswijziging;
  • vragen over mentorschap, curatele en onderbewindstelling;
  • vragen over internationaal privaatrecht.

Heeft u problemen in de persoonlijke- en/of familiesfeer? Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Wilt u een inschatting van haalbaarheid van uw zaak? Bel of mail het kantoor dan vrijblijvend.