info@gumusadvocatuur.nl

085 - 064 77 70

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo

Gümüs Advocatuur

Rechtsgebieden 

Heeft u problemen in uw privésfeer? Of het nu gaat om  huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap, verbreking van samenleving, alimentatie, gezag, omgang, vervangende toestemming, internationaal recht, wij adviseren u omtrent uw positie.

Heeft u te maken met ontslag, beëindigingsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden of re-integratie tijdens ziekte? Voor al uw arbeidsrechtelijke vragen kunt u bij ons terecht.

Heeft u een beslissing van een overheidsinstantie, bijvoorbeeld het UWV of de gemeente, ontvangen waar u het niet mee eens bent? U kunt ons benaderen voor hulp bij het opstellen van bezwaar, het instellen van beroep en hoger beroep.

Wij focussen ons niet enkel op één rechtsgebied. U kunt bij ons ook terecht voor al uw vragen over koopovereenkomsten, onrechtmatige daad, consumentenrecht, incasso’s, geldleningsovereenkomsten en alle overige verbintenisrechtelijke vraagstukken

Heeft u schade opgelopen en wilt u iemand hiervoor aansprakelijk stellen? En wilt u weten welke schade u kunt verhalen op de ander? Hoe de schade berekend wordt? Of welke procedure(s) u kunt volgen? Dit zijn vraagstukken waarbij wij graag met u meedenken.

Bent u één van de slachtoffers van de toeslagenaffaire en wilt u een advocaat inschakelen om u bij te staan? Wij kunnen u in alle kwesties rondom de toeslagenaffaire gratis bijstaan in de gesprekken en onderhandeling met de Belastingdienst.

Gümüs advocatuur voert een algemene rechtspraktijk voor zowel ondernemers als particulieren. Dat betekent dat wij ons bezighouden met diverse rechtsgebieden. Klik op de onderstaande items om meer te lezen over onze dienstverlening.