info@gumusadvocatuur.nl

085 - 064 77 70

Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo

Gümüs Advocatuur

Sociale zekerheidsrecht

Rechtsgebied

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en regels op het terrein van de sociale zekerheid, welk door de jaren heen steeds ingewikkelder en omvangrijker is geworden. Vooral als het gaat om wetten die regelen wanneer iemand in aanmerking kan komen voor een uitkering. Denk bijvoorbeeld aan een WW-uitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAJONG, WAO, Ziektewetuitkering) een bijstandsuitkering, een kinderbijslag, de AOW, WMO besluiten voor een woningaanpassing of huishoudelijke hulp. 

Gümüs Advocatuur heeft ervaring in het voeren van procedures bij de bestuursinstantie zelf (bezwaarprocedure), de rechtbank (beroepsprocedure) en de Centrale Raad van Beroep (hoger beroepsprocedure).

Wordt u geconfronteerd met een beslissing waarin uw recht op uitkering wordt beëindigd of gewijzigd? Wordt van u de reeds aan u uitbetaalde uitkering teruggevorderd? Is er een boete of maatregel aan u opgelegd? Of zit u met een ander sociale zekerheidsrechtelijke vraag? Vraag een gesprek aan, samen met u kunnen wij uw situatie beoordelen.